GRIENEKO PERSPECTIEF MET DUURZAAMHEID

Bevordert en stimuleert de inzet van "groene"
energievormen in de Greidhoeke: Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswert en omgeving.


LEES MEER

BESPARING ENERGIE

Bespaar energie door het doen van de juiste aanpassingen aan uw woning en eventueel het veranderen van uw gewoontes. Dit kunnen zowel bouwkundige aanpassingen zijn als het toepassen van de juiste gerichte technologie. Grieneko heeft kennis en ervaring op dit gebied en helpt u dan ook graag. Neem vrijblijvend contact op voor een eerste oriëntatie.


EIGEN PRODUCTIE

Via Grieneko helpen wij u met de eigen productie van energie. Bijvoorbeeld door het maximale te halen uit de mogelijkheden van saldering. Door zelf energie te produceren bent u niet langer afhankelijk van de almaar stijgende energieprijzen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. Verder zijn we recent gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor aquathermie in Baard.


REGIONALE PRODUCTIE

Naast ondersteunen bij eigen productie van energie, zorgt Grieneko er als lokale energiecoöperatie voor dat er ook regionaal groene energie wordt opgewekt en aan u geleverd. Via onze koepelorganisatie EnergieVanOns en een aantal postcoderozen in de regio wordt groene energie opgewekt. Bijzonder is dat mogelijke winst terugvloeit naar de deelnemende energiecoöperaties. Met dit geld investeren we in duurzame initiatieven in de regio. Bijvoorbeeld door het leveren van een financiële bijdrage aan het verduurzamen van een dorpshuis.


GEEN WINSTOOGMERK

Omdat Grieneko bestaat uit enthousiaste vrijwilligers is voor de bedrijfsvoering geen winst nodig. Deze zetten we dan ook graag in om onze regio vooruit te helpen. We investeren in duurzame energie en sociale projecten in overeenstemming met de doelen van de coöperatie. De ledenvergadering bepaalt de bestemming van de gelden.

LAATSTE BERICHTEN

overzicht van het laatste nieuws en informatie