GRIENEKO PERSPECTIEF MET DUURZAAMHEID

Bevordert en stimuleert de inzet van "groene"
energievormen in Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswerd en directe omgeving.


LEES MEER

BESPARING ENERGIE

Besparen zoveel als mogelijk van gebruik van energie in huis door middel van het aanpassen van gewoontes en aanpassingen aan de woning. Dit kan zowel bouwkundig als met toepassing van gerichte technologie.


EIGEN PRODUCTIE

Eigen productie energie: maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van saldering eigen productie met afname van elektriciteit van de energieleverancier. Bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen.


REGIONALE PRODUCTIE

Regionale productie van duurzame groene energie waarbij mogelijke winsten terugvloeien naar de deelnemende coöperaties. Eventuele winst wordt aangewend voor duurzame energie.


GEEN WINSTOOGMERK

Voor de bedrijfsvoering is winst niet nodig. Deze wordt aangewend voor duurzame energie en sociale projecten in overeenstemming met de doelen van de coöperatie. De ledenvergadering bepaalt de bestemming van de gelden.