6 juli 2021

Op naar duurzame mobiliteit in Fryslân.

Nieuw initiatief: eerst in Baard en Easterlittens  Elektrische Deelauto’s: In Baard en Easterlittens hadden we deelauto’s geplaatst. Daar hebben we veel van geleerd. De opzet was […]