Enquête over verduurzaming – doet u mee?

Stand van zaken Grieneko postcoderoos 3
20 maart 2020
De eco-keuken van wind
30 mei 2020
Alles

Enquête over verduurzaming – doet u mee?

Beste lezer.

Sinds half maart wordt ons leven beheerst door het Coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om (de gevolgen van) het virus te bestrijden. Toch wil ik uw aandacht vragen voor een ander belangrijk onderwerp dat ons allemaal aangaat.

We zijn in Nederland begonnen op grote schaal duurzame energie op te wekken. Onze lucht moet schoner worden en op lange(re) termijn willen we stoppen met het gebruik van olie en aardgas. Alles in het belang van een gezonde toekomst voor onszelf, maar vooral voor die van onze kinderen en kleinkinderen.

Om dit allemaal te realiseren is ons land opgedeeld in 30 regio’s. Fryslân is één van de dertig energieregio’s die een Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen. Hierin staat voor het jaar 2030 beschreven:

• Hoeveel elektriciteit we gaan opwekken met wind- en zonne-energie op land.
• Hoe we huizen en gebouwen gaan verwarmen zonder aardgas.

Wat vindt u?

Als gemeente willen wij onze inwoners, bedrijven en organisaties zo goed mogelijk betrekken bij het bepalen van onze ambitie als het gaat om het opwekken van schone energie. De vraag is hoe u het liefst zou willen meepraten en meedenken? Dat willen we graag van u weten.

Schone energie Fryslân…… is van ons allemaal. Daarom vragen wij alle inwoners, bedrijven en organisaties  mee te denken over een duurzame toekomst voor Fryslân. In de online vragenlijst kunt u aangeven hoe u het liefst wordt betrokken bij de plannen voor duurzame energie. Als gemeente gaan we met uw antwoorden aan de slag.

De vragenlijst staat tot en met 3 mei online op kiesvoorjelte.nl.

Zou u dit verzoek kunnen delen via uw kanalen? Wellicht heeft uw organisatie een Facebookpagina waar deze oproep gedeeld kan worden? Hoe meer mensen de enquête invullen hoe beter wij als gemeente onze inwoners kunnen betrekken bij dit vraagstuk.

Alvast hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Bert Wassink,

Wethouder energie.