Even binnenkijken: verduurzamen in de praktijk bij Aad van der Burg

Lees tip: de grote verbouwing – tegenlicht
30 augustus 2021
Nieuwsbrief september 2021
7 september 2021
Alles

Even binnenkijken: verduurzamen in de praktijk bij Aad van der Burg

Even binnen kijken: verduurzamen in de praktijk

Grieneko is een energiecoöperatie die actief is in de Greidhoeke. Het lokale belang staat voor ons voorop. We pakken dat breed op. Zo zijn we niet alleen bezig met het opwekken van groene energie, maar helpen we onze leden ook bij het verduurzamen van hun woning onder het project ‘Duurzame woningen’. In deze rubriek gaan we ‘even binnen kijken’ bij betrokkenen van het project. Zij vertellen hierin over hun ervaringen. Deze week aan het woord: Aad van der Burg (Grieneko lid).

EASTERLITTENS- Aad woont samen met zijn partner Jeltsje sinds 1993 in Easterlittens. Hier wonen ze met veel plezier in een groene omgeving. Toen in 1972 het rapport ‘The Limits to growth: a global challenge’ van de Club van Rome werd gepubliceerd maakte dat indruk. Vanaf dat moment denkt hij na over vragen als: hoe kan het beter? Kan het ook zuiniger, met minder milieu-impact? Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Toch blijft hij stappen zetten: ‘’Natuurlijk los ik het probleem niet in mijn eentje op, maar ik wil mijn bijdrage leveren’’.

Het lukt hem wel optimistisch te blijven. Lettend op bijvoorbeeld de technische mogelijkheden en nieuwe inzichten die sinds de jaren 70 zijn ontwikkeld, om de duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Die mogelijkheden hebben hij en Jeltsje  voor een deel ook weten toe te passen in hun woning. Zo is bij de bouw van het huis in 1993 is er gebruik gemaakt van gebikte bakstenen en oude dakpannen. Een vorm van hergebruik en het geeft woning een uitstraling die aansluit bij het oude dorp.

Niet alleen over de materialen, maar ook over het watergebruik is nagedacht: Er is een opvangsysteem voor regenwater gemaakt waarop het toilet en de buitenkraan zijn aangesloten. Dit bespaart leidingwater en het regenwater wordt goed benut. Op het platte dak werden in 1993 vetplanten aangeplant, dit isoleert heel goed. In 2020 is na een gedegen advies van  Grieneko de woning op verschillende plaatsen nog weer extra geïsoleerd, zijn de oude zonnepanelen vervangen door beter renderende en sinds oktober wordt de woning verwarmd door een warmtepomp.  Op 12 juli is de gasmeter verwijderd: een symbolisch moment.

Voor nu is de woning qua verduurzamen klaar, maar in de tuin wil Aad kijken of hij nog meer kan doen door het bevorderen van meer biodiversiteit. In het vroege voorjaar is het er kleurrijk met de vele stinzenplanten maar later wordt dit  minder. Met bijvoorbeeld meer bloemrijk grasland en weinig maaibeurten kan er nog verbeterd worden.  Al staat de tuin er nu ook prachtig bij. Er is veel afwisseling in beplanting met verschillende bloeitijden en is er snoeihout verwerkt in  de erfafscheiding, de zogeheten ecowall. Deze afscheiding is goed voor de insecten en vogels in de tuin. Achterin staat de moestuin te pronken met in de hoek een composthoop. Ook zou hij zijn huidige Daihatsu Cuore graag willen inruilen voor een kleine en zuinige elektrische auto. Op het dak van de schuur en het huis liggen zonnepanelen. Aad en Jeltsje wekken met de eigen panelen meer op dan zij zelf gebruiken, dat komt omdat ze ook in de lokale postcoderoos van Grieneko een aantal panelen in Baard hebben liggen. Zo hebben hij en Jeltsje ook in de toekomst voldoende energie voor bijvoorbeeld de gewenste elektrische auto.

Zonnepanelen op het schuine dak

 

Achterkant woning, met hergebruikte materialen. Zoals de dakpannen, tuinpaden en bakstenen.

Hij heeft absoluut geen spijt van alle aanpassingen in en rondom zijn woning. Niet alleen is het een prettig idee dat het huis weinig milieu-impact heeft, ook woont het comfortabel. Voor geïnteresseerden raadt Aad aan om altijd eerst te beginnen met het goed te isoleren van de woning. Dit is in lijn met de vuistregel voor het verduurzamen van woningen: de trias energetica. Dat zorgt er voor dat er veel minder energie nodig is om de woning warm te houden. Niet alleen bespaar je energie, ook als je later je huis wilt verkopen is het aantrekkelijk dat de energiekosten zeer laag zijn.

 

Er zijn zoveel opties, dan zie je soms door de bomen het bos niet meer. Natuurlijk wil je geen keuzes maken waar je achteraf spijt van krijgt.  Aad en Jeltsje hebben zich laten adviseren door de adviseurs van Grieneko. Die hebben bijvoorbeeld met een infrarood camera gekeken waar in het huis warmtelekkage punten zaten. Daarmee wordt zichtbaar gemaakt waar in huis de warmte verloren gaat. Zo weet je waar de meeste winst te behalen valt.

Uit het advies rolde de aanbeveling voor trippleglas, en waar dat niet mogelijk was om voor HR++ glas te kiezen. Verder is op basis van het advies gekozen voor extra isolatie in de kruipruimte. Die was wel al geïsoleerd, maar bleek toch veel warmte te verliezen. Door extra te isoleren is het klimaat in de kruipruimte veel droger en isoleert het beter. Eén wand bleek warmte te verliezen, die is extra geïsoleerd. Een andere wand bleek juist vrij goed geïsoleerd te zijn en behoefde geen aanpassing.

Verder wilden Jeltsje en Aad graag vloerverwarming. Convectors en convectorputten eruit en vloerverwarming erin. Dat verliep allemaal goed. Bij de aanleg van de vloerverwarming en de warmtepomp is samenwerkt met Roald Prins van Prins Installatietechniek uit Zweins. Hij heeft veel ervaring met warmtepompen en vloerverwarming. Dat was heel plezierig, want Roald vindt het ook leuk om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen die het verduurzamen van een bestaande woning met zich mee brengt.

De warmtepomp bevalt heel goed en werkt uitstekend. ‘’Wij zijn natuurlijk niet de eerste, veel mensen hebben als pionier gefunctioneerd. Maar bij ons kon het niet beter. Dit type is ook al veel geïnstalleerd en ook Roald Prins had hier ervaring mee. Het werkt echt heel goed’’.  De tip van Aad is dan ook om je goed te laten adviseren. Bij het laten installeren van een warmtepomp is het goed om een installateur te kiezen die aantoonbare ervaring heeft. Het is toch een andere tak van sport dan een Cv-ketel aanleggen. Voor installateurs lijkt het Aad dan ook goed zich in het verduurzamen van woningen te bekwamen. ‘’Als straks meer mensen hun huis goed hebben geïsoleerd zullen veel mensen overstappen naar een warmtepomp. De energiekosten gaan omhoog en gas wordt relatief nog duurder, isoleren loont.’’

Aad heeft de samenwerking met Grieneko als heel prettig ervaren. Vooral omdat ze dichtbij zijn, je komt elkaar tegen en schiet ze zo even aan. Zo ga je ook met kleine vragen naar ze toe en blijven ze het hele proces op een natuurlijke manier betrokken. Het is fijn om een lokale organisatie naast je te hebben staan waar je op terug kunt vallen. Ook als je denkt dat je ergens verstand van hebt, blijkt de praktijk altijd weerbarstiger. Grieneko maakt die drempel veel lager. Als laatste tip voor mensen die interesse hebben in verduurzamen wil hij dan ook mee geven het niet allemaal alleen te willen doen. Maak gebruik van beschikbare kennis en ervaring. Die komt er steeds meer. Samen kom je verder!