Extra nieuwsbrief nov/dec 2020

Nieuwsbrief november 2020
11 november 2020
Filmpje, Milieuprobleem? Hoe los je het op!
30 december 2020
Alles

Extra nieuwsbrief nov/dec 2020

De Groenste Stroom.

Bron: Consumentenbond nov.2020

De allergroenste energieleveranciers leveren bijna alleen maar stroom die is opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Ze doen meer dan vergroenen door certificaten: ze investeren in groene productie of sluiten langjarige inkoopcontracten met groene producenten. Ze werken actief mee aan de transitie naar een schone energievoorziening. Dit zijn de winnaars: ( ieder 10 punten, alfabetisch)

    • Energie VanOns. Nederlandse zon/wind van particulier of collectief
    • Om | Nieuwe energie. Nederlandse zon en wind collectief
    • Powerpeers. Nederlandse zon en wind
    • Pure Energie. Nederlandse windmolens
    • Vrijopnaam. Zonneparken

EnergieVanOns nu weer met 10 punten aan de top!

 

Enkele overige energiebedrijven: Vande Bron, Greenchoice, Eneco, Engie en Budget: hoog in de middenmoot Essent en bijv. Vattenfall ( NUON) in de middenmoot, Fenor laag.

Veel energieleveranciers vergroenen met certificaten meestal uit het buitenland, tot aan Turkije aan toe. Die leveren dus een flink deel of geheel grijze energie met een groencertificaat.

Friese gemeentes en de provincie  maken het echter nog gekker: Hun inkoopcoôperatie OVEF Fryslân koopt voor hen energie in en de verduurzaming daarvan. In opdracht van de gemeentes en de provincie koopt OVEF  op zijn goedkoopst in: grijs dus. Vervolgens worden Turkse groencertificaten gekocht, die zijn ook goedkoop maar stroom en gas  komen echt niet uit Turkije. Dat is dus groenwassen!

Een wonderlijke zaak: provincie en gemeentes faciliteren/subsidiëren lokale energie-initiatieven via lokale coöperaties, zonneparken en windparken en werken hard aan de Regionale Energie Strategie( RES). Andere afdeling zeker!

 

Al weer 6 jaar geleden startte ons noordelijke groene coöperatieve energiebedrijf. Vrijwel alle lokale energiecoöperaties in de 3 noordelijke provincie zijn via hun koepels eigenaar van EnergieVanOns. Die lokale coöperaties zijn de lokale contacten van dit energiebedrijf met de burgers. Winst gaat naar de regio’s en wordt verplicht besteedt door de buurt-coöperaties  aan duurzame doelen in hun werkgebied waarover de leden beslissen.

Het bestuur van Grieneko coöp.UA

info@grieneko.frl