17 oktober 2019

Werkgebied uitgebreid met Wiuwert, Britswert en omstreken

Het werkgebied beslaat nu: Baard, Easterlittens, Húns, Leons, Wiuwert, Britswert en directe omgeving.
28 september 2019

Grieneko: Lokale held 2019 gem. Leeuwarden

Wereldwijd heeft de Ver. Naties het initiatief genomen om lokale overheden zoals gemeentes te stimuleren duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten. Voor Gem. Leeuwarden dus […]
17 augustus 2019

Nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH)

De nieuwe subsidieregeling voor woningisolatie (SEEH) gepubliceerd. Voor isolatie en andere duurzame maatregelen die vanaf vandaag uitgevoerd worden, kan weer subsidie worden aangevraagd. Milieu Centraal heeft […]
26 juli 2019

Grieneko ontvang bijdrage uit Iepen Mienskipsfûns

Bron: Leeuwarder Courant 26 juli 2019