Grieneko blogs & nieuws

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

1,9 miljoen voor Fryske Wetterwaarmte ambitie

19-04-2023 Provincie Fryslân

Groen licht voor twee Friese aquathermie aanvragen. Hiermee komt een kleine 2 miljoen euro vrij voor het ontwikkelen en toepasbaar maken van lokale energiesystemen, gebaseerd op een collectief warmtenet en aquathermie. Een boppeslach voor verschillende aquathermie-projecten in Fryslân, oa in Baard, Heeg en op Vlieland. Het geld komt vanuit de Europese subsidieregeling Interreg. Een regeling voor duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

Beide voorstellen zijn in april 2023 goedgekeurd, wat betekent dat 60% cofinanciering voor de aangedragen projectkosten door de beide Interreg(externe link) commissies is toegezegd. Met deze goedkeuring, komt er circa 1,9 miljoen euro aan Europees geld naar Fryslân (verdeeld over de Friese partners; provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, gemeente Leeuwarden, Energiecoöperatie Grieneko en Warm Heeg BV).

Focuspunt ligt op het ontwikkelen van rendabele aquathermie systemen die passend zijn bij de schaalgrote van de honderden Friese dorpen waar de energietransitie zal gaan plaatsvinden. “Ut de missy Wetterwaarmte wolle wy yn `e mande mei gemeenten en Wetterskip Fryslân yn Europeesk ferbân de enerzjy – en kostefoardielen fan koöperative en kollektive oplossings ek beskikber meitsje foar lytsere doarpen. Dat draacht sterk by oan it sosjale karakter fan de enerzjytransysje dêr ‘t ek finansjeel minderbedielden yn meinommen wurde,” aldus gedeputeerde Sietske Poepjes, provincie Fryslân.

Meer lezen? Ga naar: 1,9 miljoen voor Fryske Wetterwaarmte ambitie | Fryslan

Omrop Fryslân op bezoek in baard: Energiecoöperatie verduurzaamt oude dorpswoningen in kleine dorpen

9 maart 2021 

“Ik stookte echt voor de spreeuwen”, zo zegt Martijn van Dongen. Haar huis in de dorpskern van Baard is van 1890 en aan isolatie was nog nooit iets gedaan. “Vooral het dak was een probleem.” Het is één van de huizen die is aangepakt door Grieneko, de lokale energiecoöperatie die actief is in Wiuwert, Britswert, Húns, Leons, Easterlittens en Baard. Met behulp van Europees geld moeten in totaal 50 huizen in de dorpen worden aangepakt. Maar de plannen van Grieneko gaan nog verder. 

Meer lezen en de video bekijken? Ga naar: Energiecoöperatie verduurzaamt oude dorpswoningen in kleine dorpen – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)