Nieuwsbrief 1 oktober 2020

Collectief zonnedak 3 bij van Dijk in Britswert aangesloten
21 september 2020
Ewoud van der Weide – Duurzaamste docent van het jaar!
14 oktober 2020
Alles

Nieuwsbrief 1 oktober 2020

Grieneko:

Foar duorsumheid yn de Greidhoeke en omkriten

okt.2020

Coronatijd, een rare tijd met veel gevolgen, maar sommige zaken gaan gewoon door!!

Naar een duurzame, comfortabele woning op een haalbare manier, technisch maar ook financieel.

Verduurzamen van je woning kost flink wat geld, maar dan heb je ook wat voor de toekomst, met veel lagere energiekosten en milieuwinst. De overheid, maar ook banken, bieden faciliteiten om de financiële lasten te beperken. Grieneko kan u adviseren en begeleiden bij aanvragen voor financiering. Mogelijkheden voor financiering:

Overheid:

  • De duurzaamheidslening: tot €7.500 of soms zelfs €25.000 in 10 of 15 jaar af te lossen tegen een aantrekkelijke rente afhankelijk van de gemeente. Aan te vragen bij SVN. Per gemeente andere voorwaarden en maximum te lenen bedragen.

  • Zeer recent (29 september 2020) biedt de gemeente de zogenaamde verzilverlening aan. De lening is bedoeld voor mensen boven de 57 jaar die hun woning willen aanpassen en verduurzamen. Gebruik wordt gemaakt van de overwaarde van de woning tot een maximum van 80% van de WOZ waarde. De rente wordt jaarlijks bij de restschuld van de woning opgeteld en wordt verrekend bij verkoop van de woning of bij overlijden. Zie voor meer info: www.leeuwarden.nl/verzilverlening

  • Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH): Nog tot 1 jan.2021 kan 30 % subsidie verkregen worden op isolatiemaatregelen: dat geldt voor minimaal 2 maatregelen en wordt achteraf na aanvraag en voldoen aan de voorwaarden uitgekeerd. De verwachting is dat vanaf 2021 deze regeling versoberd zal worden!

  • Flinke subsidie voor technische installaties voor verduurzaming zoals bijv. warmtepompen, zonneboilers etc.

  • Het lage BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden.

  • Salderingsregeling voor zonnepanelen op eigen dak: gaat veranderen de komende jaren maar installatie voor 1 jan. 2021 blijft zeer aantrekkelijk, daarna steeds wat minder.

  • Energiebelastingteruggave gedurende 15 jaar voor collectieve zonnepaneelinstallaties. Grieneko beheert nu 3 installaties. De verwachting is dat ook deze regeling in de toekomst gaat veranderen. Capaciteitsproblemen bij Liander (het netwerk) maken de kans op meerdere initiatieven klein!

Financieringinstellingen:

  • Helaas bieden de meeste banken aan bewoners van woningen nog weinig tot geen voordelige faciliteiten voor verduurzaming.

  • Meer en meer banken bieden een lagere hypotheekrente bij aankoop of aangaan van een nieuwe hypothecaire lening als de woning een prima energielabel heeft of verlagen zelfs de rente na aanpassing van de woning.

  • Banken hanteren bij aankoop van een bestaande woning mogelijkheden om maatregelen ter verduurzaming van de aan te kopen woning tot meest €25.000 mee te financieren met de hypotheek.

Alternatieve financiering voor duurzame woning:

Helaas heeft het kabinet onlangs besloten het idee van gebouwgebonden financiering van verduurzaming ( = aan de woning gekoppeld en niet aan de eigenaar, bij verkoop gaat het restantbedrag van de lening over naar de koper) niet te omarmen. Dit idee, overeengekomen in het klimaatakkoord en door Grieneko stevig ondersteunt heeft het dus niet gehaald. Helaas!

Grieneko 3 Britswert collectief zonnedak. Na veel gedoe is eindelijk het derde collectieve zonnedak operationeel. Er zijn nog enkele participaties beschikbaar. ’15 jaar lang je energiebelasting terug’!

Grieneko komt naar u toe!!!

Vooraankondiging bijeenkomsten verduurzaming woningen, onze eigen initiatieven en de plannen van provincie en gemeente.

Volgens de recente Coronamaatregelen kunnen we toch verantwoord info-avonden organiseren. Dat doen we in samenwerking met de lokale vereniging van Dorpsbelang.

We zijn van plan dat eind oktober en november te organiseren in: Baard, Easterlittens, Húns/Leons en Wiuwert/Britswert. Data en agenda worden nader bekend gemaakt huis aan huis.

Opgave vooraf is noodzakelijk. De dorpshuizen hebben maximaal ruimte voor 15 à 20 deelnemers!!!!

Contact?: www.grieneko.frl, per mail info@grieneko.frl of via een van de bestuursleden

Met groet van het bestuur van Grieneko Coöp.UA,

Hans Bos, Klaas Spanjer, Jan van der Wal, Yge Valk en Ronald van Giessen

Benedictus Benedictus amb.secr.