Nieuwsbrief augustus 2020

De eco-keuken van wind
30 mei 2020
Collectief zonnedak 3 bij van Dijk in Britswert aangesloten
21 september 2020
Alles

Nieuwsbrief augustus 2020

Nieuwsbrief Augustus 2020: Ook in deze tijd zit Grieneko niet stil

info@grieneko.frl

Grieneko en u natuurlijk ook hoopt dat dit najaar we weer lopende zaken voortvarend kunnen oppakken. De tijd zal het leren. Blijf intussen gezond en ver verwijderd van dat virusmonster!

Duurzame zaken:

  • Het derde collectieve zonnedak (Grieneko 3, Britswert): Na veel druk, klachtenprocedures , een schadeclaim bij Liander en lang wachten wordt naar verwachting de tweede week september het collectieve zonnedak door Liander aangesloten. De participanten (vooral uit Wiuwert en Britswert) krijgen binnenkort de te tekenen participatieovereenkomst toegestuurd www.grieneko.frl). Er zijn nog enkele participaties beschikbaar: Geïnteresseerd in 15 jaar energiebelasting terug + netto opbrengst zonnepanelen? Laat het ons weten.
  • Als Covid-19 dat toelaat proberen we dit najaar in elk van de dorpen waar we actief zijn in goede samenwerking met de dorpsbelangen energierijke en duurzame bijeenkomsten te houden. Dit om u te informeren en uw mening te vragen in eigen omgeving over provinciale, gemeentelijke en overige duurzaamheidszaken waar u als huishouden/uw woning mee te maken krijgt. Eind november hopen we aansluitend onze algemene ledenvergadering te houden
  • Op onze ledenvergadering dit najaar kunt u weer kiezen over voorstellen voor bijdragen voor duurzame zaken in de dorpen uit onze duurzame gelden pot. U kunt ook bestuursleden tevoren ideeën hiervoor aanleveren. Hoeveel geld beschikbaar is is nu nog niet bekend. Bedenk dat de 4 dorpshuizen ieder al €500 hebben gekregen i.v.m. Corona gevolgen.
  • Bijna 40% van de huishoudens in ons werkgebied zijn nu lid van Grieneko. 69 huishoudens nemen energie af van EnergieVanOns.
  • Pilot project duurzame woningen Greidhoeke: zodra Corona dat weer toelaat pakken we dit project weer vol energie op. We krijgen aanzienlijke subsidies om dat te faciliteren. We zijn druk bezig om een goede opzet voor projectmatige aanpak + verantwoording te realiseren. We zetten in enkele energiecoaches, 2 maatwerkadviseurs en een projectadministrateur (allen lokaal/regionaal) aan voor een professionele aanpak. Daarbij een degelijke en professionele financiële administratie met begeleiding door een professioneel bureau. Zowel gemeente als provincie en de EU (POP3/Leader) steunen onze initiatieven financieel en anderszins. U doet toch ook mee? Wiuwert en Britswert vallen onder de gemeente SüdWest Fryslân. Daar nemen we contact mee op.

Deze pilot wordt mede gerealiseerd dankzij steun uit het ELFPO

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

  • Lokale warmtenetten onder kaats/schaatsvelden of uit vaarten: een werkgroep met deelnemers van 8 regio’s/lokale energiecoöperaties in Friesland is gestart om kennis te verzamelen, te delen en plannen te formuleren om nog dit jaar aan de slag te kunnen. Klaas Spanjer en Jelte Pars maken deel uit van de werkgroep.
  • Onze energiemaatschappij Energie VanOns: steeds meer huishoudens en bedrijven nemen energie af van Energie VanOns: supergroen, lokaal/regionaal opgewekt en qua prijs iets lager dan of gelijk aan andere energiemaatschappijen voor echt groene stroom in Nederland geproduceerd! Iets voor U in geval u nog niet over gegaan bent? Aanmelden kan via onze website (www.grieneko.frl )
  • Grieneko Deelauto: In Easterlittens is nu net geplaatst een Hyundai deelauto. De vorige (Nissan Leaf) had slechts een bereik van max. 90 km. Deze heeft een bereik van minimaal 350 km. Deze is daarmee echt een alternatief voor incidenteel gebruik of als alternatief voor een mogelijk tweede auto thuis. Binnenkort zullen we bekend maken hoe het werkt en wat de (lage) kosten voor gebruik zijn.
  • En: al duurzaam gekookt volgend de principes van kok Pierre Wind?? Deel ons uw ervaringen!

Wijs Corona de deur, blijf gezond en optimistisch!

Met groet, het bestuur van Grieneko coöp UA