Nieuwsbrief februari/maart 2021

Nieuwsbrief januari 2021
30 januari 2021
Omrop Fryslân: Energiecoöperatie verduurzaamt oude dorpswoningen in kleine dorpen
10 maart 2021
Alles

Nieuwsbrief februari/maart 2021

Mededelingen:

 • Binnenkort krijgen leden het verzoek de contributie te betalen.
  • €20   voor leden die geen energie afnemen van EnergieVanOns en
  • €10 voor leden die wel energie afnemen van EnergieVanOns.
  • Contibutie betaald? Dan krijgt u de nieuwe ledenkortingskaart.
 • De vorige nieuwsbrief en in de jaarstukken vergeten te melden:
  • Ben Mors is al enige tijd geleden op zijn verzoek afgetreden als bestuurslid.
  • Romke Lemstra ( Wiuwert) heeft enige tijd meegedraaid als aspirant bestuurslid. Hij is verhuisd.
  • Wel gemeld: Hans Bos ( Britswert) is toegetreden tot het bestuur.

 

Digitale jaarvergadering 2020:

Alle leden hebben  oktober 2020 de jaarstukken per mail ontvangen inclusief het jaarverslag van de kascommissie (goedkeuring). De nodige leden hebben gereageerd zoals we ook verzocht hebben. Bijgaand nog het verslag van de ledenvergadering 0ktober 2020

Enkele leden hadden vragen. Die zijn naar genoegen beantwoord bleek. Van diverse leden hebben we een  instemmende reactie gehad. Het bestuur meent dat we binnen  de mogelijkheden hebben gedaan wat mogelijk was in deze Coronatijd. Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd weer eens fysiek bij elkaar komen!

 

Project verduurzaming woningen

Veel berichten over flinke bedragen die geïnvesteerd moeten worden om ‘van het gas af’ te gaan.           Dat zou kunnen kloppen maar het is niet reëel om alleen naar kosten te kijken en niet naar subsidies , goedkope leningen, naar besparingen op energieverbruik en dus kosten, meer comfort en daarbij niet te vergeten een bijdrage aan minder klimaatproblemen.

In ons pilot project Verduurzaming woningen adviseren en begeleiden we verduurzaming van de woningen binnen de mogelijkheden en wensen van de bewoners. Waarbij we de ingrepen zoveel als mogelijk in de tijd plaatsen en afgestemd op de wensen de woning de komende tijd (tot bijv. 2030) aan te passen aan (veranderende) woonwensen door bijv. leeftijd en bijv. vertrek van kinderen. Dat noemen we de zogenaamde ‘no regret’ aanpak : zorg dat je met gewenste aanpassingen ook verduurzaming betrekt bij je plannen.

Overheden bieden subsidiemogelijkheden en laagrentende leningen, banken bieden faciliteiten voor verduurzaming ( eisen dat soms)   bij aanschaf van een woning of bij verlenging van de hypotheek. Het is de verwachting dat die faciliteiten zullen toenemen, daar lobbyen we als Grieneko regionaal en landelijk sterk voor.

In ons project kunnen en willen we u graag adviseren en evt. begeleiden als strikt onafhankelijke partij ontstaan uit lokaal initiatief en door vrijwilligers. Uiteraard werken we ook met onafhankelijke deskundigen. Die moeten betaald. Voor een flink deel doen we dat uit verkregen subsidies van gemeente, provincie en EU/POP3.

 

Lyts wenjen in de Greidhoeke/Baard

In de Baarder kat kon u lezen welke ideeën we hebben voor duurzame comfortabele kleine woningen. Het beoogde project is als pilot bedoeld om te leren hoe zoiets kan werken. Andere dorpen in de Greidhoeke hebben al aangegeven ook geïnteresseerd te zijn. Voorlopig moeten we eerst de gemeente en de provincie  zover zien te krijgen dat ze mee willen werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.

 

Gemeente, provincie en ‘Den Haag’

Zeker in deze tijd waarin de verkiezingen naderen worden allerlei proefballonentjes opgelaten over verduurzaming. Rode draad: Hoe krijg je de burger zo ver dat deze meedoet en het betaalbaar blijft. Via allerlei organisaties regionaal en landelijk laten we onze mening horen en spreken we in.

Tips:

 • Gas afsluiten nu gratis ipv >€700. Meldt Liander dat je van het gas afgesloten wil worden. Dan doen ze dat en ‘Den Haag’ betaalt. Na veel lobbywerk bereikt.
 • Aan en nieuw CV ketel toe, niet toe aan ‘volledig van het gas af’ of aan een warmtepomp omdat bijv. de woning nog niet voldoende is geïsoleerd en/of geen vloerverwarming hebt? Overweeg een hybride systeem: een relatief kleine warmtepomp die een groot deel van het jaar voldoende is en waar de CV ketel bijspringt zodra dat nodig is. Dat bespaart al heel veel gas!!
 • Tips van installateur Roald: Landelijke actie temperatuur van CV ketel instelling verlagen tot 60 graden: kan vaak en bespaart veel gas. Probeer het! : Eventueel kleine radiator ventilatortjes plaatsen.  Niet duur, makkelijk te plaatsen ( magneet) en gebruikt zeer weinig stroom. Goede ervaringen. Door die ventilatortjes verplaats je meer warme lucht langs de radiator: een betere warmteverdeling en dus benutting waardoor de watertemperatuur omlaag kan.
 • Tips van timmerman Willem: Vaak komt hij tegen dat kleine (rest)stukjes isolatiemateriaal plekken opgevuld worden. Makkelijk ontstaan  dan isolatielekken: veel werk voor niks geweest! Zo veel mogelijk hele banen/platen isolatiemateriaal gebruiken dus. En isolatiemateriaal nooit samendrukken: dan vermindert de isolatiewaarde! En uiteraard hebt u isolatiefolie achter de radiator.

 

Iets anders:

Bomen planten als compensatie voor CO2 uitstoot bij dagelijkse activiteiten?: ‘Plant your future!’

Veel scholen, families en vooral jongeren doen mee wereldwijd. Nu ook Nederland. Geen verdienmodel!!!Kijk eens op website www.Fairsharesapp.com

 

Met groet van alle bestuursleden,

Hans Bos, Ronald van Giessen, Klaas Spanjer, Yge Valk, Jan van der Wal en secretaris Benedictus Benedictus

 

Vergeet u niet te gaan stemmen!