Nieuwsbrief juli 2019

VanOns tarievenvergelijking 2019
12 juni 2019
Grieneko ontvang bijdrage uit Iepen Mienskipsfûns
26 juli 2019
Alles

Nieuwsbrief juli 2019

Grieneko, duurzaam voor U! Nieuwsbrief Juli 2019

Graag informeren we de leden/belangstellenden over zaken waar we als Grieneko mee bezig zijn

Enquête: In het kader van ons pilotproject duurzame woningen hebben we een enquête opgesteld, rondgebracht en weer opgehaald. 193 ingevulde formulieren(ongeveer 65% van de huishoudens) hebben we ingevuld terug gekregen. Daarvoor zijn we u zeer dankbaar!

Enkele resultaten uit de antwoorden:

Baard Hûns/Leons Easterlittens
Aantal ingeleverd 48 23 122
Willen over naar echt groene energie 10 4 40
Willen meer informatie wat mogelijk en realistisch is 15 10 56
Willen een zonneboiler 11 4 18
Willen een warmtepomp 11 5 17
Willen dakisolatie 4 1 15
Overwegen triple glas 6 1 15
Overwegen vloerisolatie 6 6 14
Willen zonnepanelen 13 9 37
Hebben zonnepanelen 22 4 36
Hebben een hout/pelletkachel 19 8 32
Hebben een HR ketel velen velen velen
Hebben dubbel glas velen velen velen

 

Kortom een mooi overzicht. Maar wat gaan we daar nu mee doen: De acties:

  1. Huishoudens die over willen naar echt groene energie zullen door ons benaderd worden of men evt. over wil stappen naar onze eigen energiemaatschappij VanOns: Dat is echt groene stroom ( Volgens consumentenbond en Milieu centraal 1 van de 3 groenste energiebedrijven)voornamelijk geproduceerd op daken en velden in het noorden, het is voordeliger en winsten vloeien terug naar onze dorpen!
  2. Voor huishoudens die aangegeven hebben zonnepanelen te willen (dat zijn er in ons hele werkgebied 56!) zullen we proberen voordelige goede afspraken te maken met een leverancier/installateur. Topkwaliteit, garanties – ook voor productie en monitoring. Grieneko heeft daar geen voordeel van maar u kunt er gebruik van maken.
  3. Huishoudens die aangegeven hebben meer informatie te willen zullen vanaf eind augustus benaderd worden voor een afspraak met een (onafhankelijke)energiecoach. Deze komt dan op bezoek samen met een Grieneko bestuurslid of Bûthûslid om met u te bespreken wat voor u van belang kan zijn. Ook zal u dan gevraagd worden of u mee wenst te doen met professionele begeleiding, het opstellen van een plan van aanpak, een planning, bestek, begeleiding tijdens aanpassingen en advies over financiering. Tot hier zullen de kosten 0 Euro bedragen.

Voor de diverse genoemde activiteiten krijgt Grieneko financiële ondersteuning van het Iepen Mienskipsfûns en de gemeente Leeuwarden. Aanvragen bij andere fondsen zijn onderweg.

Uitbreiding werkgebied en samenstelling bestuur:

Van belang is dat zo veel mogelijk dorpen en wijken duurzaamheid/energie in eigen handen nemen. Dat kan door zelf een lokale energiecoöperatie op te richten of je aan te sluiten bij een lokale buurtcoöperatie. Friesland doet het zeer goed: in Augustus verwacht de overkoepelende coöperatie het 50 e lid. Voor onze coöperatie Grieneko nemen de werkzaamheden voor diverse projecten toe.

Wiuwert en Britswert hebben aangegeven zich bij Grieneko te willen aansluiten. Ze zijn zeer welkom!

Versterking bestuur: we hebben veel op ons bordje liggen. Uitbreiding van het bestuur is zeer welkom! Op de algemene ledenvergadering van Grieneko dit najaar zullen we u informeren hoe dat in zijn werk gaat. Ook wat betreft de samenstelling van het bestuur. Als huidig bestuur zullen we op de najaar ’s alg. ledenvergadering kandidaatsbestuurslid Romke Lemstra ( Wiuwert) voordragen.

Ook zullen we voordragen als bestuurslid Klaas Spanjer. Hij vertegenwoordigt dan Hûns/Leons/Hoptille.

Energie VanOns: Zonder fratsen, ‘donker’groen en laag(st) in prijs!

Onze eigen energiemaatschappij VanOns doet het goed!!!!

  • Volgens de Consumentenbond, Natuur en Milieu en WISE een rapportcijfer 10 (met nog 2 andere maatschappijen (Easy Energy en Qurrent). De overige lager of zeer laag.
  • Juni 2019: echt groene energie tegen de laagste prijs vergeleken met anderen. Lage kosten door gezamenlijk coöperatief eigendom, minimale organisatiekosten en bijdrages aan deelnemende lokale coöperaties en niet aan een dure top en buitenlandse aandeelhouders!

Dus: Echt groene energie regionaal opgewekt voor een lage prijs! Gaat u ook over! Welkom!

Elektrische deelauto’s:

Grieneko heeft in samenwerking met EasyDriving 2 elektrische deelauto’s geplaatst: 1 in Baard en, zodra de laadpaal is geïnstalleerd, 1 in Easterlittens. Helaas zal de laadpaal in Easterlittens pas over 4 maanden beschikbaar zijn!

De auto’s (Nissan Leaf) zijn zeer geschikt voor regionaal incidenteel gebruik: goedkoop en makkelijk.

U kunt zelf sturen of vragen of een Grieneko vrijwilliger u rijdt.

Wilt u zelf gebruik maken van de auto dan werkt dat als volgt:

  • Sluit een abonnement af via een website. Kosten €5 per maand. U krijgt een app waarmee u de auto kan reserveren voor een bepaalde tijd/moment
  • U krijgt dan een code: bij de auto kunt u op het starttijdstip daarmee de auto openen en wegrijden
  • Gebruik kost €2,75 per uur en 5 cent per kilometer.

Wij willen u kennis laten maken met de auto’s en hoe het allemaal werkt: gratis!

Een proefrit en instructie? Maak een afspraak! Meldt u aan ( info@grieneko.frl ) of neem contact op met een Grieneko

bestuurslid bij u in het dorp.

Het bestuur van Grieneko wenst u een goede vakantie!!

Download nieuwsbrief