Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief met info over pilot
17 februari 2020
Stand van zaken Grieneko 3
20 maart 2020
Alles

Nieuwsbrief maart 2020

Nieuwsbrief maart 2020 downloaden

Nieuwsbrief aan alle leden van Grieneko. 20 maart 2020

Corona en onze activiteiten.

De Corona pandemie van ongekende omvang wereldwijd met ook veel zieken en slachtoffers in Nederland heeft natuurlijk ook effect op onze activiteiten zoals huisbezoeken en bijeenkomsten maar ook divers overleg met gemeentes en collega initiatieven.

In elk geval t/m tweede paasdag (13 april 2020) staken we alle werkzaamheden anders dan via internet/mail en ander media. Verder volgen we de landelijke adviezen/eisen. We zijn wel altijd bereikbaar op ons algemene mailadres info@grieneko.frl of bel met een van de bestuursleden.

Nu we u dit toch berichten ook wat informatie over onze lopende duurzame activiteiten dan bent u weer bij:

  • Grieneko heeft nu 167 leden. Dat is meer dan 2 x zoveel als een jaar geleden. Daar zijn we zeer blij mee.
  • Van de leden nemen nu 67 leden duurzame energie af van VanOns. Dat is ook groeiend. De stroom opgewekt op onze 2 collectieve zonnedaken en van veel particuliere daken wordt geleverd aan VanOns. Het gebruiken van echt groene grotendeels lokaal opgewekte energie is natuurlijk erg goed maar daar hoort ook bij: minder energie gebruiken door aanpassingen aan de woning en slim energiegebruik.
  • Ons derde collectieve zonnedak (Grieneko 3) te realiseren in Britswert kan door een tekort aan netcapaciteit van Liander niet aangesloten worden ondanks een overeenkomst met Liander. Heel vervelend en onverwacht. We stellen Liander aansprakelijk. De participanten in Wiuwert en Britswert krijgen daarover detail informatie.
  • Daarom werken we stevig door aan de voorbereiding van het project verduurzaming woningen (ism. Gemeente Leeuwarden). Ook al vinden nu even geen huisbezoeken plaats.
  • Als lid van Grieneko heeft u recht op gratis advies en beoordeling van mogelijke offertes voor duurzame ingrepen.
  • Als lid van Grieneko heeft u recht op korting op de aanschaf van isolatiemateriaal, hout( bij afnames van minimaal 100) en LED lampen. Mooi meegenomen!!!
  • We voeren gesprekken met Elkien voor verduurzaming van huurwoningen in ons werkgebied. Dat vlot nog niet erg.
  • We zijn betrokken bij overleg over openbaar vervoer, bereikbaarheid en mogelijke oplossingen. Vrijwel lege bussen zullen niet blijven rijden: maar wat is het alternatief? Samen met de dorpsbelangen trekken we daarin op.
  • We hebben 1 100% elektrische deelauto gestationeerd in Easterlittens. Meer deelnemers zijn zeer welkom!

Het bestuur en onze adviseurs wensen u veel sterkte, gezondheid, solidariteit en creativiteit in deze lastige tijden!

Het bestuur van Grieneko Coöp.UA