Nieuwsbrief november 2020

Tarievenvergelijking november 2020
9 november 2020
Extra nieuwsbrief nov/dec 2020
3 december 2020
Alles

Nieuwsbrief november 2020

De Mienskip???

Corona lijkt alles weg te drukken. Niks is minder waar!

Het rijk, de provincies en gemeentes zijn druk bezig om vorm te geven aan de energietransitie. In alle teksten staat dat de burgerij, in Fryslân de Mienskip betrokken moet worden: zonder de Mienskip wordt het niks!

Maar hoe wordt dan de Mienskip daarbij betrokken? Incidenteel worden lokale energiecoöperaties gevraagd om hun mening of om bij te dragen: direct of vertegenwoordigd door koepels zoals UsKoöperaasje, Doarpswurk en netwerk duurzame dorpen (provinciaal) of Energie Samen landelijk. Vele rapporten, online bijeenkomsten, websites, subsidies en gunstige leningen. Door de bomen het bos niet zien?

Het maakt het voor burgers onoverzichtelijk, een “ver van mijn bed show”. Hoe krijg je dan burgers zo ver dat men werk maakt van verduurzaming van de woning: comfortabel en leeftijdsbestendig??

Als Grieneko proberen we toch zo goed als mogelijk voor de bewoners op te komen. Daarbij zoeken we steeds naar mogelijkheden om verduurzaming van de woning haalbaar te maken. De nodige huishoudens doen mee, hebben hun woning al aangepast of hebben vergaande plannen om stapsgewijs de komende jaren dat te realiseren. We adviseren en begeleiden, maken plannen van aanpak, desnoods een bestek. Het is een zgn. ‘no regret’ aanpak: uw plannen voor aanpassingen aan de woning in de tijd zo op elkaar afstemmen dat verduurzamingsstappen logisch meegenomen worden.

Dit najaar waren we van plan dorpsbijeenkomsten te organiseren: informatie over de regionale energiestrategie. De plannen van de gemeente: nu als concept juni 2021 definitief. Wat gaat er wanneer gebeuren in wijk en dorp tot 2030 om inhoud te geven aan milieueisen. Onze najaar ledenvergadering zullen we of online proberen of anders sturen we de leden de nodige stukken met ook voorstellen waar u op kunt reageren.

Uit een prijsvergelijking van energietarieven recent in november bleek weer dat onze eigen energiemaatschappij het laagste tarief heeft voor stroom en gas en de laagste servicekosten. Het gaat dan om 100% groene stroom opgewekt in Nederland en gas CO2 gecompenseerd en zo mogelijk wat in Nederland geproduceerd biogas. Qua prijs volgt Greenchoice op EnergieVanOns voor particulieren. Voor zakelijke afnemers is Greenchoice een fractie goedkoper. Voor details: zie onze website. Met incidentele kortingen vanwege overstappen of ‘cadeau’s is geen rekening gehouden in de vergelijking.

Stand van zaken Grieneko: ( zie ook www.grieneko.frl en facebook)

  • 176 leden, 71 afnemers EnergieVanOns.
  • Wiuwert en Britswert hebben bij Grieneko aangesloten
  • 3 collectieve zoninstallaties op staldaken. In totaal 630 zonnepanelen.
  • Bijna 50 zonpaneelinstallaties op daken van woningen
  • 25 woningen begeleid met verduurzaming in 2019/2020 en zeker onderweg. Een tiental huishoudens is geadviseerd: soms met scans, enkelen met scan en rapport. 4 oude huizen in Easterlittens recent ‘all electric’: = van het gas af. Dit is een pilotproject samen met gemeente Leeuwarden.
  • Vele adviezen over subsidies en financieringen voor verduurzaming
  • Leden krijgen korting op LED verlichting, isolatiemateriaal en hout
  • Ja: wij zoeken nog 2 bestuursleden!
  • Kennismaken met onze deelauto? Een Hyunday Kona. Bijna 400 km actieradius nu in Easterlittens

Het ga u goed en blijf gezond!!
Het bestuur van Grieneko coöp.UA

info@grieneko.frl