NUMMER 18 van de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw 2021

Nieuwsbrief september 2021
7 september 2021
Toelichting op sterk stijgende energietarieven
12 oktober 2021
Alles

NUMMER 18 van de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw 2021

Friese vrienden vertellen het goede nieuws

(freonen fossyl frij Fryslân)

Foto NUMMER 18 van de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw 2021

Jan van der Wal (links) en Ronald van Giessen (rechts) voor de boerderij van veehouder Aise Bouma in Easterlittens. De molen is van de boer, de zon­nepanelen zijn van energiecoöperatie Grieneko, bestuurd door Van der Wal en Van Giessen.

Van de 402 huishou­dens in de dorpen Baard, Britswerd, Huns, Easterlittens, Leons en Wiuwert zijn er 173 lid van de coöperatie. Grien is Fries voor groen en eko verwijst naar ecologisch, maar ko is ook Fries voor koe. Zo komt het duurza­me terug in de naam van de coöperatie, de kleur van het landschap en het dier dat erin loopt.

De coöperatie be­staat sinds 2015 en adviseert over ver­duurzaming van wo­ningen. Ze is bezig met de aanschaf van een deelauto voor de buurt. Grieneko wekt zelf stroom op door zonnepanelen op de daken van drie boerenschuren. De energie van die panelen gaat naar Energie van Ons. Veehouder Bouma levert de stroom die zijn molen opwekt ook aan Energie van Ons. “Zodat de ener­gietransitie niet al­leen voor onze kin­deren van meer­waarde is, maar ook voor onze regio.”