Over ons

GRIENEKO, WIE ZIJN WIJ?

Grieneko wordt bestuurd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij zetten zich in voor de doelen van Grieneko. Maar wat zijn die doelen eigenlijk? Als Grieneko gaan wij voor een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Uit de warmte- en energietransitie die daar voor nodig is willen wij lokaal alles halen wat er in zit. Zodat de transitie niet alleen voor onze kinderen van meerwaarde is, maar ook voor onze regio zelf.

HOE DOEN WE DAT?
Wij verrichten een breed aantal activiteiten om die doelen te bereiken. Alles wat aan duurzaamheid raakt in de Greidhoeke is voor ons belangrijk. Onze activiteiten zijn onder andere: Duurzame energie opwekken via onze eigen zonnedaken collectieven. Het realiseren van duurzame lokale projecten zoals het verduurzamen van een dorpshuis. Helpen we met het verduurzamen van woningen. Met bijvoorbeeld advies bij subsidie aanvragen, het isoleren van uw woning of het opstellen van een plan van aanpak. Aandacht voor duurzame mobiliteit in de regio bijvoorbeeld door het opzetten van een deelauto dienst We staan onze leden bij adviseren over besparing energieverbruik en zetten onze kennis en netwerk in om leden vooruit te helpen.

HOE IS GRIENEKO ONTSTAAN? 
Ter voorbereiding van de dorpsvisie 2014-2015 werden er keukentafelgesprekken georganiseerd in Baard. Uit deze gesprekken bleek dat de Baarders graag met duurzame energie in de regio aan de slag wilden. Dit leidde tot het idee van een gezamenlijke aanpak van duurzame energie. De vorm werd een coöperatie: Grieneko Coöperatie U.A., opgericht 19 mei 2015. De lokale energie coöperatie voor en door inwoners van de Greidhoeke.

De gezamenlijke aanpak is gericht op: Minder gasverbruik, minder elektriciteitsverbruik en meer comfort in huis.

ONSTAANSGESCHEIDENIS NAAM
Misschien vraagt u zich af waar die naam toch vandaan komt? Grien is Fries voor groen… En eko ''dat is logisch''. Maar u kunt het ook anders lezen: 'Griene ko' is Fries voor groene koe.

Grieneko is ontstaan in het Friese kleiweidegebied; dus tussen de koeien. De koe is de meest efficiënte vergister van biomassa met melk, vlees en biogas als eindproduct. Dat de voorzitter en tevens oprichter van Grieneko vroeger dierenarts is geweest heeft wellicht ook invloed gehad op de intrede van dit imposante dier, wat ook terug te vinden is in ons logo.

Waar komt onze energie vandaan?

Wij zijn aangesloten bij Ús Koöperaasje. Dit  is een koepelcoöperatie die Fryslân wil verduurzamen en vergroenen, provincie breed en op lokaal niveau. Zij helpen plaatselijke initiatieven om een energiecoöperatie op te richten en zich te laten aansluiten bij ons. Door middel van werken met een coöperatiestructuur, heeft elk lid inspraak in zowel Ús Koöperaasje als ons eigen energiebedrijf Energie VanOns.