Over verduurzamen en energieopwekking

Uitnodiging Digitale informatieavond Aardgasvrij Wonen
21 mei 2021
Over types en herkomst van de zonnepanelen die Grieneko adviseert. Mei 2021
23 mei 2021
Alles

Over verduurzamen en energieopwekking

Beste inwoners,

Misschien heeft u de advertentie van de Gemeente Leeuwarden enkele weken geleden in de krant gezien. Het was een oproep om een vragenlijst in te vullen met vragen wat uw ideeën zijn voor verduurzaming van uw woning. Misschien heeft u zelfs de enquête online ingevuld.

In de advertentie staat dat de gemeente in samenspraak met bewoners per wijk en dorp een haalbaar en betaalbaar plan gaat opstellen. Dat met als einddoel in 2050 elk dorp, elke stad, elke wijk duurzaam verwarmd zonder aardgas. Daarbij is vergeten te melden dat uiterlijk 2030 al veel bereikt moet zijn (55% van het einddoel, nu is dat pas 34%). Er komt dus veel op ons als bewoners af. Grieneko is daarbij gesprekspartner en komt voor uw belangen op. Ongeveer 50% van de huishoudens in ons werkgebied is lid van Grieneko!

Nog geen lid? Meldt u dan aan. De kosten €20/jaar als u geen energie van onze eigen energiemaatschappij afneemt en €10 als u wel energie afneemt van EnergieVanOns.

Verduurzamen van uw woning: Dat gaat over comfortabel wonen met gebruik van zo weinig mogelijk energie, om te beginnen met minder of zelfs geen aardgas. Diverse arrangementen kunnen we aanbieden: professioneel en tegen zeer lage prijs door subsidies binnen de kaders van het pilotproject verduurzaming woningen in de Greidhoeke. Getrainde energiecoaches en professionele maatwerkadviseurs stellen geheel onafhankelijk samen met u plannen op, begeleiden de offertefase en eventueel de installatie en monitoringfase. Ook kunnen we adviseren over subsidiemogelijkheden en voordelige leningen. Een goed en volgens de beste normen geïsoleerd huis is comfortabel en gebruikt de minste energie.

Opwek (= zelf stroom produceren). Zonnepanelen op eigen dak zijn nog steeds een slimme rendabele keus keus. Kies dan wel de goede en betrouwbare installatie, top materialen incl. monitoring. Daarin kunnen we u adviseren! Voorbeeld: inclusief panelen 370 Wp, top omvormer, optimizers, materialen, installatie, garantie en monitoring. Prijzen ex.BTW ( BTW kun je 1 x terugkrijgen!)

6 panelen op schuin dak: investering €3103 per Wp €1,38 Per Kwh: €1,34

12 panelen op schuin dak: investering €4532 per Wp €1,00 Per Kwh: €0,95

6 panelen op plat dak: investering €3389 per Wp €1,50 Per Kwh: €1,47

12 panelen op plat dak: investering €4895 per Wp €1,08. Per Kwh €1,02

Over het type zonnepanelen, de herkomst en onze voorkeur zie apart artikel. We hebben goede ervaringen met de installateur FDB.  St. Annaparochie. Zowel op onze collectieve daken als op vele particuliere.

Collectieve zonnedaken: als bekend beheert Grieneko 3 collectieve zonnedaken op stallen in de regio. De productie is boven verwachting. Er is vraag voor meer participaties. De overheid heeft de regels verandert per 1 april dit jaar. Grieneko zal vooralsnog geen initiatief nemen daar we de regeling geen goede vonden en een hoog risico wat betreft rendement.

Assistentie: We zijn met veel bezig! We zijn dan ook blij dat we 1 dag per week voor 9 maanden professionele assistentie krijgen van Sjûke van der Ploeg, opgeleid in Duurzame ontwikkeling!

Jeroen van denderen adviseert het bestuur over mobiliteit/elektrische deelauto’s.

We zijn nog op zoek naar 2 bestuursleden!

Meer informatie? Zie onze website www.grieneko.frl (oa. onze nieuwsbrieven) trek ons aan de jas of mail ons: info@grieneko.frl .

We wensen u veel zon!!

Met groet, het bestuur van Grieneko