Postcoderoos nieuws

Interview VanOns met Yge Valk van Grieneko
27 november 2018
VanOns: Vergroenen, en lokaal de opbrengst delen.
15 januari 2019
Alles

Postcoderoos nieuws

Beste Grieneko leden

In deze donkere dagen voor kerst nog even een zonnige update van Grieneko. We zijn trots op wat we met z’n allen bereikt hebben dit jaar!

In juli hebben we het eerste dak met 216 zonnepanelen feestelijk in gebruik genomen bij Mts. Bouma op Skrins, Easterlittens. Dit project wordt door ons aangeduid als “Grieneko 1” nu we ook een 2de dak in gebruik hebben genomen.

Het zonnepanelendak “Grieneko 2” heeft in totaal 228 zonnepanelen op de stal bij Durk Terpstra aan de Faldenserwei in Baerd. We zijn blij te melden dat deze panelen in november geplaatst zijn en sinds begin december de eerste groene stroom aan het elektriciteitsnet wordt geleverd!

We willen dit graag in het voorjaar 2019 nog gezamenlijk  gaan vieren.

Kijk voor foto’s ook nog even op onze website via onderstaande link!

https://grieneko.frl/plaatsing-zonnepanelen-pcr2-update/

Misschien leuk om te weten is dat er in “Grieneko 1” er :

7 participanten uit Easterlittens komen, waaronder de kerk en ald skoalle,

7 participanten uit Baerd,

2 participanten uit Winsum en

1 participant uit Jorwert.

“Grieneko 2” bestaat uit:

9 participanten uit Baerd (inclusief kerk en Dorpshuis),

8 participanten uit Easterlittens,

1 participant uit Winsum,

de kerk in Huins en de kerk in Leons deelnemen.

In de toekomst zouden we graag ook nog een “Grieneko 3” op willen zetten. Misschien in Baerd, Littens of zelfs in Jorwert of Winsum? We weten hoe het moet, er zijn genoeg daken en een groene wereld begint bij ons zelf. Kent u nog geïnteresseerden in zonnepanelen bij een ander op het dak, laat het ons dan weten!

Prettige kerstdagen en een zonnig 2019!!

Namens Grieneko,

Jentje van der Wal (commissie)

Wybo Walstra (commissie)

Bestuur:

Ronald van Giessen

Yge Valk

Jan Reitsma

Ben Mors

Jan van der Wal