Stand van zaken Grieneko 3

Nieuwsbrief maart 2020
20 maart 2020
Paasgroet
3 april 2020
Alles

Stand van zaken Grieneko 3

Info stand van zaken Grieneko 3 downloaden

Stand van zaken collectieve zonnedak op staldak van veehouder van Dijk in Britswert. 20 maart 2020

Onderwerp:

Aansluiting van het collectieve zonnedak op het net door Liander(voorlopig?) niet mogelijk.

Samen met Grieneko zijn inwoners van Wiuwert en Britswert voortvarend aan de slag gegaan om een collectief zonnedak te realiseren in Britswert.

Er zijn informatiesessies geweest en in korte tijd waren alle beschikbare participaties voor de te plaatsen 204 zonnepanelen door inwoners toegezegd.

Met Liander is overeengekomen en vastgelegd dat uiterlijk 9 maart de aansluiting gerealiseerd zou worden. (Wettelijk: binnen 18 weken na datum overeenkomst).

Met de geselecteerde leverancier en installateur van de zonnepanelen zijn afspraken gemaakt.

Notarieel vastgelegd zijn de afspraken met de dakeigenaar en het dak is op onze kosten verstevigd om veilig de zonnepanelen te kunnen dragen.

Niets stond in de weg het zonnedak zo snel mogelijk te realiseren.

Eind januari hoorden we dat Liander capaciteitsproblemen had en mogelijke collectieve initiatieven in bijna heel Friesland niet tijdig kon aansluiten. Wij hadden een overeenkomst dus we meenden dat die problematiek niet op ons initiatief van toepassing kon zijn.

We schreven aan brief aan Liander met daarin de mededeling dat we ervan uitgingen dat gezien onze overeenkomst dat we aangesloten konden worden binnen de wettelijke termijn. Als antwoord kregen we dat ‘ Liander met de rug tegen de muur stond’ en de aansluiting niet binnen de gestelde termijn kon realiseren. Dat kon maanden later worden. Reden was dat er vele initiatieven zijn en de netcapaciteit niet tijdig uitgebreid kon zijn.

We hebben als reactie op dat bericht aan Liander meegedeeld dat we tijdige aansluiting eisen gezien onze overeenkomst en bij mogelijk verzaken we alle schade, ook toekomstige zullen claimen.

Als reactie daarop werd meegedeeld dat ze die eventuele claim dan wel tegemoet zagen.

Op 9 maart was de aansluiting niet gerealiseerd. 12 maart was er een infobijeenkomst belegd door Liander. Vele initiatieven waren vertegenwoordigd. De uitleg was helder maar kans op een aansluiting binnen redelijke termijn kon niet gegeven worden. ‘het gaat allemaal veel langer duren’.

We hebben de schadeclaim opgesteld en 18 maart ingediend. In het begeleidende schrijven is aangegeven dat naarmate aansluiting langer op zich laat wachten de claim hoger wordt en maximaal indien de aansluiting uiteindelijk niet uiterlijk dit najaar gerealiseerd is.

Het lijkt erop dat we de dupe zijn geworden van grote partijen die inzetten op grote zonneparken. Die hebben op voorhand vele aansluitingen vastgelegd en betaald en maken het zo voor kleine initiatieven onmogelijk om aangesloten te worden.

Grieneko hoopt en daar doen we alles aan dat ergens dit jaar aansluiting nog wordt gerealiseerd! We houden U op de hoogte. Heeft u vragen benader ons dan. Romke.lemstra@ba32.nl of info@grieneko.frl

U krijgt als lid van Grieneko ook onze nieuwsbrief per mail vandaag of morgen. Deze kunt u ook lezen op onze website

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Grieneko en de initiatiefnemers van Wiuwert/Britswert