Toelichting op sterk stijgende energietarieven

NUMMER 18 van de Duurzame Top 100 van dagblad Trouw 2021
8 oktober 2021
Presentatie informatieavonden Grieneko
9 november 2021
Alles

Toelichting op sterk stijgende energietarieven

Op dit moment zijn de marktontwikkelingen extreem. Mogelijk heb je dit al voorbij zien komen in de diverse media. Hier willen wij je graag verder over informeren. Hadden wij vorig jaar nog te maken met een laag prijsniveau als gevolg van de coronacrisis, inmiddels gaan de prijzen echt door het dak.

Welke impact heeft dat op Energie VanOns?

In de media circuleren ook berichten over het mogelijk omvallen van kleinere energieleveranciers, omdat deze short posities zouden hebben. Dat betekent dat er wel al verkocht is, maar dat de leverancier daarvan nog niet alles zelf heeft ingekocht. Hier is bij Energie VanOns geen sprake van! Alles wat aan klanten verkocht is, is ook direct ingekocht.

Hoe kan het dat dit in een paar maanden tijd zo veranderd is?

Hier zijn een paar oorzaken voor aan te wijzen, maar de belangrijkste factor is een tekort aan aardgas in Europa. Door een relatief koude winter en een koud voorjaar lag het gasverbruik voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen een stuk hoger en omdat het ook een stuk minder heeft gewaaid, is er meer gas verbruikt voor het opwekken van elektriciteit. Hierdoor zijn de landelijke gasvoorraden geslonken tot een historisch laag niveau. Normaal start het aanvullen van de gasvoorraden al in april, maar door de oplopende prijzen en weinig aanbod is hier later mee gestart en gaat het aanvullen veel langzamer, met als gevolg dat we nog steeds te maken hebben met een veel lager niveau (ca. 50% in plaats van 80 tot 90%).

Indien wij nu een zachte winter krijgen in Europa dan kan het met een sisser aflopen, maar bij een koude winter dreigen er tekorten. Europa is voor gas afhankelijk van Noorwegen en LNG leveringen uit o.a. Amerika, maar nog meer van Rusland. Nu is er wel een nieuwe pijpleiding aangelegd direct vanuit Rusland naar Duitsland, maar daar mag nog geen gas door getransporteerd worden. Dit alles zet de markt ontzettend onder druk met een prijsexplosie als gevolg.

Gas en elektriciteitstarieven

Gasprijzen (incl. alle belastingen) zijn nu al 50% hoger dan in juli van dit jaar. En deze stijging werkt helaas ook door in de elektriciteitstarieven, die nu 30% hoger liggen ten opzichte van juli van dit jaar. Inderdaad is de elektriciteit die wij leveren afkomstig van onze eigen projecten, maar toch hebben de ontwikkelingen op de energiemarkten invloed op de tarieven. Dat heeft een aantal redenen:

  1. Marktprijzen voor elektriciteit worden bepaald door de kostprijs van de opwek installaties

De groothandelsmarkt van elektriciteit is ook gewoon een markt van vraag en aanbod. Aan de aanbodzijde hebben wij diverse opwek mogelijkheden, zoals uiteraard zon en wind, maar helaas voor het grootste deel ook nog steeds kolen en gas gestookte centrales. De mate waarin de verschillende bronnen een aandeel hebben bepaald uiteindelijk het tarief op dat moment. Is er veel zon en wind opwek beschikbaar bij een gematigde vraag dan zijn de prijzen laag. Want voor zon en wind opwek heb je geen grondstoffen nodig, zoals wel het geval is bij kolen- en gascentrales. Een stijging van de grondstoffen van deze laatste twee vormen van opwek werken dus door in de elektriciteitstarieven op de groothandelsmarkten.

  1. Subsidie op de duurzame projecten zijn gekoppeld aan de marktprijzen voor elektriciteit

Zon- en windprojecten ontvangen (nu nog) subsidie om de projecten rendabel te maken. De hoogte van die subsidie is afhankelijk van de gemiddelde groothandelsprijs van elektriciteit gedurende het jaar. Dat betekent concreet dat er subsidie uitgekeerd wordt bovenop de gemiddelde groothandelsprijs, omdat de overheid er vanuit gaat dat je die gemiddelde groothandelsprijs ontvangt voor de elektriciteitsproductie. De subsidie vult dan aan tot het maximale bedrag dat voor dat project is afgegeven. Deze maximale bedragen zijn in de afgelopen jaren overigens telkens minder geworden, omdat projecten tegen steeds lagere kosten gerealiseerd kunnen worden. Door dit subsidiesysteem moet er bij een oplopende markt dus wel meer voor de opgewekte elektriciteit betaald worden.

  1. Productie en afname zijn niet altijd gelijktijdig

De opwek van duurzame elektriciteit en de afname daarvan liggen nooit 100% gelijk en dat betekent dat deze profielen gelijk gemaakt moeten worden. Dat loopt voor een deel ook via de energiemarkt. Effectief betekent dit meestal verkoop tegen lagere tarieven en inkoop tegen hogere tarieven. Bij momenten waarop er een overschot aan duurzame opwek is zijn de tarieven juist laag en bij een gebrek aan duurzame opwek zijn de tarieven hoger vanwege productie via duurdere centrales. Dit betekent echter niet dat de geleverde elektriciteit niet duurzaam is, want wij leveren per saldo nooit meer dan dat wij opwekken met onze eigen duurzame projecten.

Gevolgen

Klanten met een vast contract hoeven zich nog geen zorgen te maken. Mensen die een variabel contract hebben kunnen elke maand opzeggen. Hiervoor is al wel een groot gedeelte ingekocht maar nog niet alles want de klanten kunnen zo weer weg zijn. Dit is altijd een gevaar voor energiebedrijven want  bij teveel ingekocht kan het zijn dat je tegen lagere prijzen moet verkopen Op dit moment moeten we dus opeen duurdere markt bijkopen voor onze variabele klanten. Daarom zijn over het algemeen de kosten voor een jaarcontract het goedkoopst.

Andere energieleveranciers hebben hun variabele tarieven inmiddels al aangepast. Wij hebben dit zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Normaal gesproken worden de tarieven pas weer in januari aangepast. Helaas ontkomen ook wij er, vanwege de ongebruikelijke prijsstijgingen, niet aan om ook onze variabele tarieven tussentijds te wijzigen met ingang van 9 november 2021. Hoe de variabele tarieven zich verder zullen ontwikkelen en of deze vanaf 1 januari aanstaande opnieuw zullen stijgen, is afhankelijk van de marktontwikkelingen in de komende paar maanden. Het is verstandig om de termijnbedragen aan te passen op de nieuwe marktsituatie, zodat je behoed wordt voor vervelende verassingen achteraf.

De toekomst

Uiteraard is de duurzaamste en de goedkoopste energie, de energie die je niet gebruikt. Wat ons doel is dat community’s die niet afhankelijk zijn van de markt maar lokaal produceren en lokaal de afname en levering. Hiervoor heb je opslag nodig en andere wet en regelgeving. VanOns werkt hard om dit ideaal te bereiken maar we hebben nog een lange weg te gaan.

Zie voor meer informatie: https://drive.google.com/drive/folders/1as9bWahpTIgiuxFFFTSnjVRe9WH9ZMW