Uitslag enquête Pilot Lyts Wenjen

Omrop Fryslân: Energiecoöperatie verduurzaamt oude dorpswoningen in kleine dorpen
10 maart 2021
Nieuwsbrief mei/april 2021
12 mei 2021
Alles

Uitslag enquête Pilot Lyts Wenjen

 We hadden een paar vragen aan Baarders! Velen van u hebben de ingevulde vragenlijst ingeleverd! In dit overzicht zijn de nagekomen formulieren verwerkt!

Na bij alle Baarders vorige week dinsdagmiddag 16 maart de uitslag van de enquête in de bus te hebben gedaan werden die avond en woensdag nog formulieren in de bus gedaan bij ons. Van de 86 enquêteformulieren die zijn afgegeven in Baard e.o. zijn er 74 binnen. Dat is een respons van 86 %: verbazingwekkend hoog! Wat een geweldig dorp is Baard met zijn actieve bewoners!

Opmerkingen:

 • De ingeleverde formulieren zijn niet te herleiden tot een adres.
 • De opmerkingen op de later ingeleverde formulieren zijn niet wezenlijk anders qua aard en inhoud en vermelden we dus nu niet meer.
 • Het totaal resultaat van deze mini-enquête is gezonden aan de Gemeente Leeuwarden. Zij bespreken dat, overleggen met de wethouder en ook met de provincie,.

De antwoorden van deze 86 ingeleverde formulieren:

 1. Er is een tekort aan woonruimte in kleinere dorpen in de Greidhoeke voor bijv. jongeren en ouderen waarvan de kinderen het huis uit zijn
  Ja Nee Geen mening
  55 5 14
 2. Ik kan mij voorstellen dat er behoefte is aan kleinere duurzame woningen voor oudere bewoners of starters in Baard.
  Ja Nee Geen mening
  55 9 9
 3. De locatie tegenover café Baard voor de kleine duurzame woningen is geschikt.
Ja Nee Geen mening
49 11 10

 

 1. Het type woning:
  vrijstaand 2 onder 1 kap Geen mening
  40 8 27
 2. De bedoeling is dat een vereniging van eigenaren gezamenlijk onderhoud van het terrein verzorgt.
Voor Tegen Geen mening
39 5 30