Zonnepanelen

Aanschaf van zonnepanelen via Grieneko

Is het aanschaffen van zonnepanelen (PV) op eigen dak aan te bevelen?
Ja! Het is zeker aan te bevelen! Als je een deel van je eigen elektriciteit zelf opwekt, is dat minder belastend voor het milieu.

Zonne-energie heeft een groot potentieel, getuige de doelstellingen van het Energie Centrum Nederland (ECN):

  • vergroten van de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse (en EU) energievoorziening (4 tot 8 gigawatt in 2020)
  • maximaliseren van de economische voordelen van de opbouw van de Nederlandse zonnestroomsector (7500 banen en 2 miljard omzet in 2020).

Is het ook een goed idee voor je portemonnee?

De terugverdientijd is op langere termijn lastig te bepalen door enkele onzekerheden:

  • Volgens de huidige informatie van de overheid wordt de salderingsregeling verarmd in 2020.
  • Ronkende verhalen over terugverdientijd gaan er vanuit dat elektriciteitsprijzen blijven stijgen, dat netbeheerders geen verhoging opleggen vanwege aanpassingen van het net en de overheid geen PV-panelenbelasting gaat invoeren zoals in België is voorgesteld.
  • Prijzen van PV-panelen en omvormers zullen veranderen.
  • Wat te doen bij verhuizing? Is je huis meer waard?
  • Op langere termijn is het goed voor je portemonnee en bij gunstige omstandigheden kan binnen 7 jaar met PV-panelen winst worden gemaakt.
  • Zonnepanelen leveren de laatste jaren meer rendement op dan het geld op een spaarrekening.

Advies

Grieneko adviseert om bij het aanschaffen van zonnepanelen de capaciteit (jaaropbrengst) zo te kiezen dat het eigen gemiddelde jaarverbruik niet wordt overschreden.* Houd daarbij ook rekening met mogelijk lager verbruik door aanschaf van zuiniger apparatuur en door eigen bewuster elektriciteitsgebruik.

Grieneko heeft een vijftal leveranciers van zonnepaneleninstallaties vergeleken. Zie hiervoor de "tabel zonnepanelen". Onze voorkeur gaat uit naar nummer 1. Als het lokale aspect in de keuze van leverancier doorslaggevend is, heeft nummer 2 onze voorkeur. Beide voorkeursleveranciers bieden een goede prijs/kwaliteit verhouding. Bij de vergelijking is daarnaast de jaaropbrengst in kWh, service/monitoring en garanties afgewogen.

Let op!

In 2015 is de 21% BTW op de gehele installatie van zonnepanelen terug te ontvangen. De leverancier waar onze voorkeur naar uit gaat regelt dat voor u.

* Toelichting: hiermee wordt de terugverdientijd bekort tot de saldering wijzigt. Deze wat voorzichtige houding kan tevens teleurstellingen voorkomen omdat in de toekomst misschien betere systemen beschikbaar zullen komen.

Bestellen

Bestellen via Grieneko levert ons een bescheiden compensatie op van de leverancier. Enie bijvoorbeeld vergoedt ca. € 5,-/paneel (260Wp x € 0,02) aan Grieneko tot 12 klanten. Bij meer dan 20 nieuwe klanten nog eens extra € 5,-/paneel. De ledenvergadering beslist of de extra € 5,-/paneel naar de klant of Grieneko gaat.

Verzekering van de zonnepanelen

Ga na of de opstalverzekering de zonnepanelen dekt omdat deze aard- en nagelvast zijn gemonteerd. Meestal is dat het geval, maar meldt het wel aan de verzekering. Opmerkelijk is dat situaties worden gemeld van diefstal van zonnepanelen. Omdat ze eenvoudig zijn te demonteren is er geen inbraakschade en mogelijk daarom geen vergoeding (independer.nl).